520/2022

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2022–2023

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 41 §:n 5 momentti laissa 206/2013 ja 41 a §:n 4 momentti laissa 159/2011:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 a § 3 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan ja metsästyslain 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen karhujen määrä saa olla yhteensä enintään 346 yksilöä metsästysvuonna 2022–2023.

2 §
Poronhoitoaluetta koskeva kiintiö

Edellä 1 §:ssä mainitusta suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien karhujen määrä olla metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla itäisellä poronhoitoalueella 60 yksilöä ja läntisellä poronhoitoalueella 10 yksilöä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2023.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Erityisasiantuntija
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.