507/2022

Helsingissä 21.6.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (748/2019) liite 1:n 1 ja 7 kohta sekä liite 2:n 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat, liite 1:n 1 kohta asetuksessa 176/2022 ja 7 kohta asetuksessa 1265/2019 ja liite 2:n 6 kohta asetuksessa 1098/2021, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 21.6.2022

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2: STMa eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.