416/2022

Helsingissä 9.6.2022

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen (653/2005) 5 § ja 6 §:n 7, 9, 12–14, 16, 19, 21 ja 22 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 7, 14 ja 16 kohta asetuksessa 60/2014 ja 9, 12, 19 ja 22 kohta asetuksessa 1349/2009, seuraavasti:

5 §

Jos kiinteistön käyttötarkoitus tai muu syy vaikeuttaa huomattavasti rajavyöhykkeen takarajan riittävää merkitsemistä maastoon tässä asetuksessa lueteltujen kiintopisteiden ja maastokohtien mukaisesti, voidaan takaraja merkitä asianomaisen Rajavartiolaitoksen hallintoyksikön päällikön päätöksellä vähäisessä määrin niistä poikkeavasti, kuitenkin niin, ettei rajavyöhyke laajene.

6 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee karttapisteiden ja maastokohtien kautta seuraavasti:


7. Imatran kaupunki

Piste Kiurulantiellä 600 metriä valtakunnan rajasta – maantie Räikkölään – piste Vuoksen länsirannalla 700 metriä valtakunnan rajasta – Ensontie – Pelkolan rajavartioasema – tien 14874 risteys Karhusuolla – Notkola – piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta.


9. Rautjärven kunta

Piste Helisevänjoella 500 metriä valtakunnan rajasta – piste Hiijärven lounaisrannalla 950 metriä valtakunnan rajasta – Suurisaaren pohjoisrantaa – piste Hiijärven koillisrannalla 400 metriä valtakunnan rajasta – Uutela – piste Variksenkylän tiellä 300 metriä valtakunnan rajasta – piste Pitkäjärven etelärannalla 400 metriä valtakunnan rajasta – piste Pitkäjärven pohjoisrannalla 200 metriä valtakunnan rajasta – Myllysuon lounaiskulma – Kaukosenmäki – teiden 14922 ja 14930 risteys – piste Kokkolanjoen rannalla 400 metriä valtakunnan rajasta – Petritsanvaara.


12. Tohmajärven kunta

Piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen – Vonganlammen eteläranta – Kuikkasuo – piste Rämeenjärven rannalla 800 metriä rajamerkistä III/49 luoteeseen – Perä-Muskosta Rämeenjärvelle johtava tie – Perä-Muskoon johtavaa tietä seuraten 350 metriä – Lammassaari (mukaan lukien) – Noittaa – Jylmäkkö – Kivisuo – Niiralan tulli- ja raja-asema – Alasuo – Kumpulantie – Kumpulantien ja tien 500 (Värtsiläntie) risteys – Räykynvaara – Sääperin kaakkoisranta – Kunnas – Onkilampi pohjoisranta – piste Ryösiönjoessa 1 150 metriä rajamerkistä III/83 pohjoiseen – Hepovaaran luoteispää – Jouhtenuksen pohjoisranta – piste niemenkärjessä 850 metriä valtakunnan rajasta – Kaitalampi (mukaan lukien) – piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta.

13. Joensuun kaupunki

Piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta – Honkavaara – Saarivaara – piste Kanajärven rannalla 1 000 metriä valtakunnan rajasta – Niinikkoselkä – Jyrinsuo – Saaroisienselkä – tie Mustikkavaaraan – tie Kanunkankaalle – Tsiikonvaara – Varpuvaaraan johtavan tien ja sähkölinjan risteys, piste 440 metriä valtakunnan rajasta – Ruhovaaran tie – Nuorikonvaaraan johtava metsäautotie – Nuorikonvaaran koillispuoli, polun ja tien risteys, piste 1 200 metriä valtakunnan rajasta – Ahvenlampi (mukaan lukien) – kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys.

14. Ilomantsin kunta

Kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys – kunnanrajaa Turveahonsuolle – Turveahonsuon länsireunaa pohjoiseen – Leppäkankaalle johtava tie – Leppäkangas – Syrjänlammen itäranta – Vanha Korpiseläntie – Jyrkilänvaara – Matosaaren itäpuoli – Mustatsaaret – Mustatsaaret luoteiskulma (mukaan lukien) – Putsiniemi (mukaan lukien) – Suursaari (mukaan lukien) – Tervansaari piste 151.7 (mukaan lukien) – Simolampien kannas – Kivilahdenkangas – Rantala – Haapolampi – piste Rajapuomintiellä 700 metriä valtakunnan rajasta – Rajapuomintie – Lamanaho – Rahelampi – Vihurinsuo – Lehtosaari – Kangaslammelle johtavaa tietä seuraten – Konnukankangas – Kalliovaara – Leminahontie – metsäautotien risteys 700 metriä valtakunnan rajasta – Pitkäkankaalle johtavaa tietä seuraten – Pitkäkangas – Louhikangas – Ritoniemi (mukaan lukien) – Palolampi (mukaan lukien) – metsäautotietä seuraten Pyöreäkankaalle – 900 metriä Ilajan kämpältä kaakkoon – metsäautotietä seuraten Syvälammen kankaalle – Tapionaho – Hanhisaari – Hanhilammit kaakkoisranta – Virmavaaraan johtava tie – Ylävänlamminaho – Kivikkoniemi – Välikangas – Virmajärvelle johtava tie – Virmajärvi (mukaan lukien) – Liukkuaho – Pitkäahosta Koidanvaaraan johtava tie – Koidanvaara – Tasainenkangas – Pyötikkö – Riihilammit – Nuottilammille johtavaa tietä seuraten – piste tiellä 900 metriä valtakunnan rajasta – Kumpulamminkangas – piste Pienen Tepposenvaaran tiellä 1 000 metriä valtakunnan rajasta – Tepposenvaaraan johtavaa tietä seuraten – Tepposenvaara – Rajakoski – Telttakangas – Telttakankaalta tietä seuraten pisteelle kunnanrajalla 300 metriä valtakunnan rajasta.


16. Kuhmon kaupunki

Metsäautotien ja maakuntarajan leikkauspiste 1 500 metriä valtakunnan rajasta – Syvälammen kaakkoisranta – piste Päälammen metsäautotiellä 1 900 metriä valtakunnan rajasta – metsäautotie – piste Päälammen metsäautotiellä 1 550 metriä valtakunnan rajasta – metsäautotie – piste Möntönlammen metsäautotiellä 660 metriä valtakunnan rajasta – piste Mäntyvaaran metsäautotiellä 2 400 metriä valtakunnan rajasta – Kortelammen eteläranta – metsäautotie – Iso-Salmilampi – Saralammen länsiranta – Hirviaho – tie Kuusijärven koillisrannalla – Hoikanlampi – Huotarinlampi – Mustavaaran länsipuoli – Keski-Rokon luoteisranta – piste Rasivaaran tiellä 1 850 metriä valtakunnan rajasta – metsäautotie – Rasivaara – Salmilampi – Iso Vuorijärvi – Vonganjärvi – Kaita-Kiekin länsiranta – Peuralammen länsiranta – Palosenjärven saaren länsiranta – polku ja metsäautotie Hamaralammen kaakkoisrantaan – Hamarapuro – Pirttilampien luoteisranta – metsäautotie – Tulisuon lounaispuoli – metsäautoteiden risteys Alajärven itäpuolella – metsäautotie – Joutensuon lounaiskulma – Iso Joutenlammen luoteisranta – Sorkkalammen lounaisranta – Saksanlampi – Määtänlampi – Iso-Tahkonen – Kannas – Maaselänjärven lounaisranta – lampi Löytösuolla – Hämeenjärvi – Mäntyjärven länsiranta – Kuusijärvi – Koivajan peltoaukea – Karhuvaara – Lehtolampi – Karankojärven länsiranta – Iso-Kangaslammen länsiranta – lammen lounaisranta länteen Saukkovaarasta – Erilampi – Kiimavaaran peltoaukea – piste Kostamustiellä 1 200 metriä valtakunnan rajasta – Vartiuksen tulli- ja raja-asema – piste Haapasuolla 840 metriä valtakunnan rajasta – Iso Lahnajärven luoteisranta – piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta.


19. Sallan kunta

Karvastekemäjärven länsiranta – Kokonpesäjärvi – Alainen Hangasjärvi länsiranta – piste Juholanlammen pohjoispuolella talvitiellä 2 310 metriä valtakunnan rajasta – Kortakkosokka ja Sorsavaara risteys – läntisimmän Sokkalammen länsiranta – Pilkkasiipilampi – Kapitvaara Ylilampi risteys – Kapitvaaran tie – piste Kapitvaaran tiellä 1 990 metriä länteen valtakunnan rajasta – talvitietä pisteeseen Kapitvaaran talvitienpää 2 260 metriä valtakunnan rajasta – Possoliojan itäpuolella kulkevaa uraa noudattaen pisteeseen Possoliseljän talvitie 920 metriä valtakunnan rajasta – Possolijärven länsiranta – Siekajärvi länsiranta – piste Onkamo - Siekakangas tiellä 1 350 metriä länteen valtakunnan rajasta – piste Onkamo - Siekakangas tiellä 670 metriä valtakunnan rajasta – Kallunkisaari – Sotiniemi – Isolehto – Murtovaara – piste Kirakkaoivan tiellä 1 770 metriä valtakunnan rajasta – Pekelojanselkä – Kolvivaara, metsäautotien itäpuoli – Pekellehto – piste Tullintiellä 700 metriä valtakunnan rajasta – Sallan tulli- ja raja-asema ja valtakunnan rajalle johtava tie pois lukien – piste Sallan tulli- ja raja-aseman pohjoispuolella 620 metriä valtakunnan rajasta – piste rautatiellä 800 metriä valtakunnan rajasta – piste Tervatörmän talvitiellä 1 010 metriä valtakunnan rajasta – piste Kiekkiojalla 460 metriä länteen valtakunnan rajasta – piste Kuolajoella 1 000 metriä valtakunnan rajasta – Kiimakumpu – Matsokkaharjun länsipää – Korkiamännikkö – Kerekkäojanlatvaselän länsipuoli – Ylirovanvaaran länsipuoli – piste Tenniöjoella 1 320 metriä valtakunnan rajasta – piste Pautatsilehdontiellä 825 metriä valtakunnan rajasta – piste Pautatsilehdontiellä 1 830 metriä valtakunnan rajasta – Soidinvaara – Patakankaan tie – Käärmelammit – piste Suuriseläntiellä 2 300 metriä valtakunnan rajasta – piste Näätäkummuntiellä 2 150 metriä valtakunnan rajasta – piste Sätsivaarantiellä 1 920 metriä valtakunnan rajasta – Sätsivaarantietä noudattaen pisteeseen Sätsivaarantienpää 1 530 metriä valtakunnan rajasta – piste Lusmavaaran talvitiellä 2 250 metriä valtakunnan rajasta – piste Koivuseläntiellä 2 750 metriä valtakunnan rajasta – Lautakotaoja – piste Lautakotaojalla 2 600 metriä länteen valtakunnan rajasta – nimetön kumpu Lautakotaojantien eteläpuolella 2 080 metriä valtakunnan rajasta – piste Lautakotaojantiellä 1 970 metriä valtakunnan rajasta – Pimiäkuusikko ojanhaara 1 240 metriä valtakunnan rajasta – Jaltakkioivanmuristan tie – piste Jaltakkioivanmuristan tiellä 1 110 metriä länteen valtakunnan rajasta – Ulmakkolampi – Ulmakuusikon itäpuoli – Ulmakuusikon talvitie – risteys Tuntsantiellä Tuntsalammen eteläpuolella 2 740 metriä valtakunnan rajasta – Kujakankaan tie – piste tiellä Puitsitunturin lounaispuolella 2 500 metriä länteen valtakunnan rajasta – 3 000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajasta valtakunnan rajan suunnassa Sallan ja Savukosken kuntien väliselle rajalle.


21. Sodankylän kunta

Piste Savukosken ja Sodankylän kuntien välisellä rajalla 3 000 metriä valtakunnan rajasta – Välipään länsireuna 3 000 metriä valtakunnan rajasta – Purnuoja – Anterinjoen ja Purnuojan yhtymäkohta – Anterin polkutie – piste Joosepinvuopajalla 1 000 metriä valtakunnan rajasta.

22. Inarin kunta

Piste Luttojoella Raja-Joosepin kentän itäpuolella 340 metriä valtakunnan rajasta – Luttojoelle ja museokenttään johtavien teiden risteys 740 metriä valtakunnan rajasta – piste Kämppälammen polkutiellä 920 metriä valtakunnan rajasta – piste Ivalo - Raja-Jooseppi tien eteläreunassa 1 300 metriä valtakunnan rajasta – Raja-Joosepin tulli- ja raja-asema ja valtakunnan rajalle johtava tie pois lukien – piste Ivalo - Raja-Jooseppi tien pohjoisreunassa 1 300 metriä valtakunnan rajasta – Iso Suorsajärven pohjoisranta – Kippisjärven luoteisranta – lampi Santapään kaakkoispuolella 2 000 metriä valtakunnan rajasta – Vuáskujävrluobâl – Illeppivaara – Pieni Korppijärvi eteläranta – Iso Siikajärvi – Läntinen Palokotajärvi – Piste Siikajärventiellä 2 100 metriä etelään valtakunnan rajasta – Kantojärvi – Piste Vyeli-Potemuujävrin kaakkoispuolella 2 900 metriä etelään valtakunnan rajasta – Kakspäälampi – Nelliminvaarantien mukaisesti – piste Nellimivaarantiellä 2 500 metriä rajamerkistä A/72 lounaaseen – piste Ivalo - Virtaniemi maantiellä 2 500 metriä valtakunnan rajasta – piste Ivalo - Virtaniemi maantiellä 800 metriä valtakunnan rajasta – Kessintie – Suovaselkäjärvi – Oskisjärvi – Myeđđegâšvääri – Kessintietä Myeđđegâšvääriltä Kantojärvelle – Kantojärvi – Ristijärvi – Käyräjärvi – Muotkavaaran oja – piste 1 900 metriä länteen Muotkavaaran rajamerkistä – piste nimetön lampi 2 300 metriä luoteeseen Muotkavaaran rajamerkistä – Muotkavaaran rajamerkki.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2022.

Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden tulee merkitä maastoon rajavyöhykkeen uuden takarajan kulku viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2023.

Helsingissä 9.6.2022

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Hallitusneuvos
Sanna Palo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.