411/2022

Helsingissä 8.6.2022

Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 77 §:n 1 ja 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Rekisteröintiluvan antaminen ja luvan tiedot

Verohallinto antaa pyynnöstä ajoneuvon rekisteröintiluvan liikennerekisterin rekisterinpitäjälle rajapintakyselyn kautta tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Rekisteröintiluvassa annetaan seuraavat tiedot:

1) luvan antamispäivä;

2) ajoneuvon valmistenumero;

3) ajoneuvon verovapauden peruste.

2 §
Ajoneuvon merkitseminen liikennerekisteriin

Sen lisäksi, mitä autoverolain 77 §:n 2 momentissa säädetään, ajoneuvon saa merkitä liikennerekisteriin ilman Verohallinnon rekisteröintilupaa, jos:

1) ajoneuvosta on tehty ajoneuvolain (82/2021) 91 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus; tai

2) ajoneuvon maahantuoja on autoverolaissa tarkoitettu rekisteröity autoveroilmoittaja.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta (1004/2020).

Helsingissä 8.6.2022

Pääjohtaja
Markku Heikura

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.