402/2022

Helsingissä 2.6.2022

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella:

1) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetussa parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1174/2014) tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet;

2) valtionavustuslain 9 ja 11 §:ssä tarkoitetut valtionapuviranomaisen tehtävät koskien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin toimialoihin liittyvät hankkeet;

3) valtionavustuslain 15 §:ssä tarkoitetut valvontatehtävät siltä osin kuin ne eivät kuulu kehittämis- ja hallintokeskuksen toimivaltaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 2.6.2022

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitussihteeri
Jarmo Tiukkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.