400/2022

Helsingissä 2.6.2022

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 8 ja 9 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 66/2022, seuraavasti:

8 §
Perustuen alueellinen enimmäismäärä

Tukiasetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustuen enimmäismäärä jaetaan alueellisesti 4 §:ssä tarkoitetuille tukialueille tukioikeuksien alueellisen kohdentumisen perusteella.

Vuosittaiset alueelliset enimmäismäärät ovat tukialueittain seuraavat:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tukialue miljoonaa euroa
AB 134,20 135,42 131,83 131,88 132,03 132,03 129,77 130,23
C 132,60 133,80 130,26 130,30 130,45 130,45 128,22 128,67
9 §
Tukioikeuksien arvo

Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tukialue euroa
AB 118,05 122,44 121,59 121,76 124,39 124,48 122,47 122,90
C 101,53 110,71 107,90 107,99 108,14 108,05 106,13 106,51
17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tukialue euroa
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,13 75,24 74,08 74,40
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,37 65,41 64,30 64,59

19 §
Nuoren viljelijän tuen määrä

Nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen seuraava euromäärä hehtaarilta:

vuosi euroa
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,30
2018 54,00
2019 54,30
2020 82,00
2021 80,60
2022 81,00

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s.1

Helsingissä 2.6.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.