296/2022

Helsingissä 26.4.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (591/2016) nimike, 6 §:n 3 kohta ja 11 § sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a ja 3 b luku sekä 22 a ja 22 b § seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden sekä niiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä ja muusta ulkoasusta

6 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten sisältö

Poltettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava yhdistetyt terveysvaroitukset, joissa on:


3) seuraava tupakoinnin lopettamista koskeva tieto: ”Tukea lopettamiseen: www.lopetan.fi”.

11 §
Nikotiinia koskeva varoitusmerkintä

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa on oltava seuraava nikotiinia koskeva varoitusmerkintä, jonka teksti on: ”Tämä tuote sisältää nikotiinia, joka on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine”.

3 a luku

Vähittäismyyntipakkauksen sallitut merkinnät ja muu ulkoasu

19 a §
Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen sallitut merkinnät

Tupakkalain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painaa enintään kerran vähittäismyyntipakkauksen kahdelle pinnalle. Merkinnät on painettava Helvetica-kirjasimella, joka on mattapintainen ja väriltään Pantone Cool Gray 2 C. Merkintöjen pistekoko saa olla enintään 10. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäismyyntipakkauksen viivakoodia.

Tuotenimen saa esittää enintään yhdellä rivillä. Mahdollisen versionimen saa esittää enintään yhdellä rivillä heti tuotenimen alapuolella. Tuotenimen ja mahdollisen versionimen tekstin on oltava samansuuntainen 1 ja 6 §:ssä tarkoitettujen merkintöjen kanssa. Merkintöjen on koostuttava pienistä kirjaimista ensimmäistä kirjainta lukuun ottamatta.

Viivakoodin saa painaa vähittäismyyntipakkaukseen vain kerran. Viivakoodin on oltava väriltään joko musta valkoisella taustalla taikka mattapintainen Pantone Cool Gray 2 C tai Pantone 448 C valkoisella taustalla. Viivakoodi on painettava vähittäismyyntipakkauksen pohjaan, takapinnalle tai sivupinnalle.

19 b §
Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu

Savukkeen vähittäismyyntipakkauksen on oltava muodoltaan suorakulmainen särmiö. Muun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen on oltava muodoltaan suorakulmainen särmiö taikka lieriömäinen tai pussimainen.

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen on oltava sileä- ja mattapintainen ja väriltään Pantone 448 C.

Savukkeen vähittäismyyntipakkauksen on oltava kartonkia tai pehmeää materiaalia. Muun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen on oltava kartonkia, pehmeää materiaalia, metallia tai puuta.

Vähittäismyyntipakkauksen kääreen on oltava sileä, läpinäkyvä ja väritön, eikä siinä saa olla merkintöjä. Kääreen repäisynauhan on oltava sileä sekä läpinäkyvä ja väritön taikka musta. Se saa olla enintään kolme millimetriä leveä, ja sen on oltava samansuuntainen pakkauksen yläreunan kanssa. Repäisynauhassa saa olla enintään 23 millimetriä pitkä jatkuva läpinäkyvä ja väritön taikka musta viiva, jolla nauhan alkukohta merkitään.

Vähittäismyyntipakkauksen sisäpinnan on oltava väriltään Pantone 448 C tai valkoinen. Vähittäismyyntipakkauksen sisäpuolella saa olla valkoinen tai hopeanvärinen suojapaperi. Pehmeää materiaalia olevassa savukkeen vähittäismyyntipakkauksessa suojapaperi saa näkyä pakkauksen yläpinnassa.

19 c §
Savukkeen vähittäismyyntipakkauksen avausmekanismi

Savukkeen vähittäismyyntipakkauksessa ei saa olla avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai sinetöidä ensimmäisen avauskerran jälkeen, lukuun ottamatta läppäkantta ja kovan rasian saranoitua kantta. Jos vähittäismyyntipakkauksessa on läppäkansi tai saranoitu kansi, kansi saa olla saranoitu vain vähittäismyyntipakkauksen takapuolella.

19 d §
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen sallitut merkinnät

Tupakkalain 36 §:n 4 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painaa enintään kerran vähittäismyyntipakkauksen kahdelle pinnalle. Merkinnät on painettava Helvetica-kirjasimella, joka on mattapintainen ja väriltään Pantone Cool Gray 2 C. Merkintöjen pistekoko saa olla enintään 10. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäismyyntipakkauksen viivakoodia.

Tuotenimen saa esittää enintään yhdellä rivillä. Mahdollisen versionimen saa esittää enintään yhdellä rivillä heti tuotenimen alapuolella. Tuotenimen ja mahdollisen versionimen tekstin on oltava samansuuntainen 11 §:ssä tarkoitetun merkinnän kanssa. Merkintöjen on koostuttava pienistä kirjaimista ensimmäistä kirjainta lukuun ottamatta.

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen viivakoodia koskee, mitä 19 a §:n 3 momentissa säädetään.

19 e §
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen on oltava:

1) muodoltaan suorakulmainen särmiö;

2) väriltään Pantone 448 C; vähittäismyyntipakkauksen sisäpinnan on oltava väriltään Pantone 448 C tai valkoinen;

3) materiaaliltaan sileä- ja mattapintaista kartonkia.

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen käärettä ja sen repäisynauhaa koskee, mitä 19 b §:n 4 momentissa säädetään.

3 b luku

Savukkeen, täyttösäiliön ja nikotiininesteen sallitut merkinnät ja muu ulkoasu

19 f §
Savukkeen merkinnät ja muu ulkoasu

Savukkeen on oltava tasa- ja mattapintainen ja valkoinen. Savukepaperin osa, joka peittää filtterin, saa kuitenkin muistuttaa korkkipuuta. Savukkeen filtterin on oltava valkoinen.

Tuotenimen saa painaa savukkeeseen enintään kerran. Tuotenimi on painettava mustalla, mattapintaisella Helvetica-kirjasimella, jonka pistekoko on enintään 8. Merkintä on painettava savukkeen pituuteen nähden poikittain, ja se saa sijaita enintään 38 millimetrin etäisyydellä savukkeen siitä päästä, jota ei ole tarkoitettu sytytettäväksi.

19 g §
Täyttösäiliön merkinnät ja muu ulkoasu

Täyttösäiliön on oltava muodoltaan suora ympyrälieriö, jossa on suppilomainen suutin. Täyttösäiliön on oltava läpinäkyvä ja väritön ja pinnaltaan tasainen. Täyttösäiliön korkin on oltava läpinäkyvä, valkoinen tai musta.

Jos täyttösäiliössä on etiketti, sen taustan on oltava saman värinen kuin tuotteen vähittäismyyntipakkauksen. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiin merkintöihin.

Tupakkalain 36 b §:n 2 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painaa täyttösäiliöön tai sen etikettiin enintään kerran. Merkinnät on painettava Helvetica-kirjasimella, joka on mattapintainen ja väriltään musta tai Pantone Cool Gray 2 C. Merkintöjen pistekoko saa olla enintään 10 pistettä.

Tuotenimen saa esittää enintään yhdellä rivillä. Mahdollisen versionimen saa esittää enintään yhdellä rivillä heti tuotenimen alapuolella. Merkintöjen on koostuttava pienistä kirjaimista ensimmäistä kirjainta lukuun ottamatta.

19 h §
Nikotiininesteen väri

Nikotiinineste saa olla väriltään vain kellertävää tai väritöntä.

22 a §
Merkintöjen korostamisen kielto

Edellä 3 a ja 3 b luvussa tarkoitettuja merkintöjä ei saa lihavoida, kursivoida, alleviivata tai muulla tavoin korostaa.

22 b §
Tuotetietoja koskevien merkintöjen kiinnittäminen

Tupakkalain 32 §:n 3 momentissa, 36 §:n 4 momentissa ja 36 b §:n 2 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painamisen sijasta kiinnittää vähittäismyyntipakkauksiin sellaisilla tarroilla, joita ei voida irrottaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023. Tämän asetuksen 6 §:n 3 kohta tulee kuitenkin voimaan 20 päivänä toukokuuta 2023.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

Helsingissä 26.4.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Aki Lindén

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.