293/2022

Helsingissä 21.4.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1371/2021) 4 § seuraavasti:

4 §

Ylioppilastutkintolautakunta perii koulutustoimintaan liittyvistä syistä omakustannusarvoa alemman kiinteän julkisoikeudellisen maksun ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) 20 §:n mukaisesti seuraavista suoritteista:

1) 34 euron koekohtainen maksu ylioppilastutkintoon ja sen kokeisiin osallistumisesta;

2) 50 euroa koesuorituksen arvostelua koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelystä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun maksun perimättä jättämisestä oppivelvollisuuslain (1214/2020) 16 §:ssä tarkoitetulta maksuttomaan koulutukseen oikeutetulta kokelaalta säädetään ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n 4 momentissa.

Ylioppilastutkintolautakunta palauttaa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maksun sen suorittajalle, jos oikaisuvaatimus johtaa pistemäärän tai arvosanan korottamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Ylioppilastutkintolautakunnan ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n nojalla ylioppilastutkintoon ja sen kokeisiin osallistumisesta perimät maksut määräytyvät kokeisiin ilmoittautumisen määräajan päättyessä voimassa olleiden säännösten nojalla. Samoin perustein määräytyy myös näitä kokeita koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu.

Helsingissä 21.4.2022

Opetusministeri
Li Andersson

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.