271/2022

Helsingissä 7.4.2022

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 146/2019, ja

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 123/2018, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti:

13 §
Viherryttämistukeen liittyvä viljelyn monipuolistaminen

Arvioitaessa viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä Varsinais-Suomen, Uudenmaan tai Ahvenanmaan maakuntien alueilla katsotaan, että kesantoala, jota on viljelty, käytetty laitumena tai jolta on korjattu sato, on tukiasetuksen 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu viljelykasvi.

15 §
Viherryttämistukeen liittyvä ekologinen ala

Ekologiseen alaan kuuluva kesantoala on säilytettävä kesantona 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta. Ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa saa kuitenkin viljellä, käyttää laitumena tai alalta saa korjata sadon. Kesannolla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta. Kuitenkin ekologiseen alaan kuuluvalla kesantoalalla, jota viljellään, käytetään laitumena tai jolta korjataan sato, saa käyttää kasvinsuojeluaineita myös edellä mainittuna aikana.Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 7.4.2022

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.