246/2022

Helsingissä 31.3.2022

Ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Keski-Pohjanmaan maakunnan edustavien lehtojen, metsien, soiden ja rantaluonnon suojelemiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi 2 §:ssä mainitut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteissä 1–16 oleviin karttoihin:

1) Alitalon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9,6 hehtaaria, Halsuan kunnassa (liite 1);

2) Huminakankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 36,4 hehtaaria, Kannuksen kunnassa (liite 2);

3) Mäntylän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,9 hehtaaria, Kaustisen kunnassa (liite 3);

4) Isosaaren tulvalehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 58,1 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa (liite 4);

5) Pentinnevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 32,3 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa (liite 5);

6) Vähäjärven lehdon ja Ruotsalon lettojen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 89,0 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa (liite 6);

7) Iso Ristinevan – Pikku Ristinevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 79,6 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa ja Kruunupyyn kunnassa (liite 7);

8) Iso-Ruonasen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 71,5 hehtaaria, Lestijärven kunnassa (liite 8);

9) Lepohaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6,0 hehtaaria, Lestijärven kunnassa (liite 9);

10) Lestijärven saarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 49,8 hehtaaria, Lestijärven kunnassa (liite 10);

11) Elämäisen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,9 hehtaaria, Perhon kunnassa (liite 11);

12) Tamppikosken luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22,5 hehtaaria, Toholammin kunnassa (liite 12);

13) Valkiaisenharjun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,5 hehtaaria, Toholammin kunnassa (liite 13);

14) Sulkaharjun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8,8 hehtaaria, Vetelin kunnassa (liite 14);

15) Ylitalon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 24,4 hehtaaria, Vetelin kunnassa (liite 15);

16) Ämmänkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6,0 hehtaaria, Vetelin kunnassa (liite 16).

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys saa jatkua 3 §:ssä säädetyn estämättä heinäkuun 31 päivään 2022.

Helsingissä 31.3.2022

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Emma Kari

Lainsäädäntöneuvos
Leila Suvantola

Liitteet

Liitteet: Yma Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.