182/2022

Helsingissä 24.3.2022

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (220/2021) 5 ja 18 § seuraavasti:

5 §
Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Kansallista kasvintuotannon tukea hakeneista maatiloista vähintään yksi prosentti on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Kansallista kotieläintukea naudoista hakeneista tiloista on tarkastettava vähintään yksi prosentti. Uuhista ja kutuista kansallista eläintukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään yksi prosentti.

Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään yksi prosentti.

Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea hakeneista hakijoista on tarkastettava vähintään yksi prosentti.

Elintarvikelain (297/2021) 5 §:n 21 kohdassa tarkoitetuista poroteurastamoista ja 22 kohdassa tarkoitetuista teurastamoista, joissa on teurastettu hiehoja, sonneja tai härkiä, joista on haettu kansallista kotieläintukea, on tarkastettava yhteensä vähintään viisi prosenttia.

Meijereistä, jotka ottavat vastaan maidon tuotantotuen maksun perustana olevaa maitoa, on tarkastettava vähintään viisi prosenttia. Valvottavien meijerien niistä maidontuottajista, jotka ovat hakeneet maidon tuotantotukea, on tarkastettava edustava otos. Maidon suoramyynnin osalta on tarkastettava vähintään kolme prosenttia tuenhakijoista.

18 §
Maidon tuotantotuen valvonta

Maidon tuotantotuen valvonnassa myytäväksi ostettua ja hyväksyttyä maitoa koskeva tarkastus on tehtävä meijerin osalta asiakirjatarkastuksena. Valvonnassa on tarkastettava pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjen tukiehtojen täyttyminen ja maitorekisterissä olevien tietojen oikeellisuus kirjanpidon sekä muun asiakirja-aineiston perusteella. Lisäksi on tarkastettava valvonnassa olevan maatilan tuotantokyvyn ja maitorekisteriin merkittyjen tuotantotietojen yhteensopivuus asiakirjatarkastuksena.

Maidon suoramyynnin tarkastus on tehtävä asiakirjatarkastuksena. Valvonnassa on tarkastettava pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjen tukiehtojen täyttyminen, maidon suoramyynnin ja maatilan tuotantokyvyn välinen yhteensopivuus sekä suoramyyntiä koskeva kirjanpito.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2022.

Helsingissä 24.3.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.