177/2022

Helsingissä 17.3.2022

Valtioneuvoston asetus Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n nojalla seuraavasti:

1 §

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EU) 2021/907, 8 c artiklassa tarkoitetun luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle. Valtion ilma-alukselle luvan myöntää kuitenkin aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 17.3.2022

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.