137/2022

Helsingissä 23.2.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1371/2021) 1 §:n 1 momentin 5, 6 ja 13 kohta ja 2 §:n 1 momentin 2–4 kohta seuraavasti:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:


5) päätös riittävistä opinnoista antaa vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta, steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta tai montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta 350 euroa;

6) päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 350 euroa;


13) käsittelymaksu 1 §:n 1 momentin 5–6 kohdassa ja 2 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista 70 euroa;


2 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii koulutustoimintaan ja oikeudenhoitoon liittyvistä syistä niiden omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat:


2) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös tutkinnon tason rinnastamisesta 209 euroa, mainitun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottaman virkakelpoisuuden rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin 350 euroa. Jos hakijalle annetaan viimeksi mainitussa momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullisesta mainitun lain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rinnastamispäätöksestä ei peritä erillistä päätösmaksua, jos siitä perittävä käsittelymaksu on maksettu;

3) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu tunnustamispäätös 350 euroa. Jos hakijalle annetaan mainitussa momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullisesta mainitun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rinnastamispäätöksestä ei peritä erillistä päätösmaksua, jos siitä perittävä käsittelymaksu on maksettu;

4) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain tai ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain mukaisen Opetushallituksen päätöksen saaneille tehtävät uudet päätökset tilanteissa, joissa uusi päätös perustuu samaan koulutukseen kuin minkä perusteella Opetushallitus on aiemmin antanut päätöksen 80 euroa. Jos hakijalle annetaan tässä kohdassa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022.

Helsingissä 23.2.2022

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Hallitussihteeri
Henna Närhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.