129/2022

Helsingissä 17.2.2022

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 2 §:n 20 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1333/2015,

muutetaan 1 §:n 29 ja 41 kohta sekä 2 §:n 15 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 29 kohta asetuksessa 414/2019, 1 §:n 41 kohta asetuksessa 1550/2011 ja 2 §:n 15 kohta asetuksessa 1333/2015, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1131/2011, 1550/2011, 430/2012, 849/2014, 1333/2015, 414/2019 ja 1337/2019, uusi 35 a ja 36 a kohta seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:


29) valtion palveluiden saatavuutta ja toimintojen sijoittamista koskevan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen yhteensovittaminen;


35 a) hyvinvointialuejako, hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden ohjaus sekä hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan liittyvät tehtävät;


36 a) hyvinvointialueiden rahoitus ja rahoitusjärjestelmän kehittäminen;


41) kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:


15) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022.

Helsingissä 17.2.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Hallitusneuvos
Karri Safo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.