120/2022

Helsingissä 10.2.2022

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2022 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n 1 momentin ja 5 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti laissa 1129/2017 ja 5 a §:n 3 momentti laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2022 ennakonpidätysten, kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tätä asetusta.

2 §

Verovuodelta 2022 suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia verontilityslain (532/1998) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 30,41 %
Kunnallisveron osuus 61,17 %
Kirkollisveron osuus 2,78 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 2,41 %
– päivärahamaksun osuus 3,23 %
3 §

Verovuodelta 2022 suoritettavissa tilityksissä käytettävät yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2020 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2022 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2022 ja 1 päivän tammikuuta 2021 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2022 ja 1 päivän tammikuuta 2021 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2022 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2022 suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2022 Helmikuu 2 509 000 000
Maaliskuu 2 559 000 000
Huhtikuu 2 689 000 000
Toukokuu 2 722 000 000
Kesäkuu 2 629 000 000
Heinäkuu 3 002 000 000
Elokuu 2 807 000 000
Syyskuu 2 567 000 000
Lokakuu 2 636 000 000
Marraskuu 2 653 000 000
Joulukuu 2 688 000 000
2023 Tammikuu 3 045 000 000

Työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2022 Helmikuu 99 345 000
Maaliskuu 103 741 000
Huhtikuu 106 719 000
Toukokuu 107 530 000
Kesäkuu 108 580 000
Heinäkuu 131 209 000
Elokuu 122 949 000
Syyskuu 107 798 000
Lokakuu 107 932 000
Marraskuu 106 044 000
Joulukuu 106 522 000
2023 Tammikuu 99 068 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 10.2.2022

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Reetta Varjonen-Ollus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.