110/2022

Helsingissä 3.2.2022

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa sokerijuurikkaan viljelijöille sokerijuurikkaan kuljetustukea vuodelta 2021 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen määräytyminen

Tuki myönnetään tuen hakijalle, joka on viljellyt sokerijuurikasta kasvukaudella 2021. Tuki määräytyy markkinointivuotta 2021/2022 koskevan toimitussopimuksen mukaisen sokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella liitteen mukaisesti. Sokerimäärä lasketaan kertomalla puhtaiden juurikkaiden määrä tonneina juurikkaiden sokeripitoisuudella. Sokeripitoisuus on mitattava polarimetrisellä menetelmällä. Kuljetusmatka on sokerijuurikkaan eri toimituspaikkojen keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaalle lyhintä liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin.

3 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen

Tuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 3 artiklassa tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle vähämerkityksisenä tukena maatalousalalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä sen verovuoden, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, ja sitä edeltäneen kahden verovuoden ajanjaksolla (viitekausi) 3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Edellytyksenä on lisäksi, että kaikkien hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013  3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki katsotaan myönnetyksi 1 momentissa ensiksi mainitun asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 3.2.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Liite

SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUEN MÄÄRÄ

Kuljetusmatka, kilometreinä Tuki, euroina/tonni
enintään 5 4,46
yli 5 ja enintään 10 4,59
yli 10 ja enintään 15 4,86
yli 15 ja enintään 20 5,27
yli 20 ja enintään 25 5,81
yli 25 ja enintään 30 6,48
yli 30 ja enintään 35 7,16
yli 35 ja enintään 40 7,84
yli 40 ja enintään 45 8,65
yli 45 ja enintään 50 9,46
yli 50 ja enintään 60 10,41
yli 60 ja enintään 70 11,35
yli 70 ja enintään 80 12,43
yli 80 ja enintään 90 13,52
yli 90 ja enintään 100 14,73
yli 100 ja enintään 110 15,95
yli 110 ja enintään 120 17,57
yli 120 ja enintään 130 18,92
yli 130 ja enintään 140 20,95
yli 140 ja enintään 150 22,98
yli 150 ja enintään 160 25,68
yli 160 29,74

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.