105/2022

Helsingissä 3.2.2022

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §
Ympäristösitoumus

Kunnat eivät vuonna 2022 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

Vuonna 2022 voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta liittää:

1) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria;

2) 1 kohdassa mainitun asetuksen 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa, jonka ympäristökorvaukseen sitoutunut on ilmoittanut tukihakemuksessa vuonna 2021.

Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari.

Ympäristösitoumuksen antanut aktiiviviljelijä voi jatkaa vuonna 2022 päättyvän sitoumuksensa voimassaoloa vuodella.

2 §
Ympäristösopimukset

Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista aktiiviviljelijä voi vuonna 2022 tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2022 tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä voi vuonna 2022 tehdä mainitun pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Aktiiviviljelijät ja 2 momentissa tarkoitetut yhdistykset ja yhteisöt, joilla on ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitettu ympäristösopimus, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2022, voivat jatkaa ympäristösopimusten voimassaoloa vuodella.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä ja 7 momentissa tarkoitetut kasvi- ja eläingeenivarojen säilytyksestä vastaavat tahot voivat jatkaa vuonna 2022 päättyvien sopimusten voimassaoloa vuodella.

3 §
Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2022 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä:

1) luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa;

2) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

Vuonna 2022 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta liittää:

1) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria;

2) 1 kohdassa mainitun asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

Jos 2 momentissa tarkoitetun sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa enintään yksi hehtaari. Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, aktiiviviljelijä saa antaa uuden sitoumuksen.

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tai luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen antanut aktiiviviljelijä voi jatkaa vuonna 2022 päättyvän sitoumuksensa voimassaoloa vuodella.

4 §
Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2022 hyväksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta:

1) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 §:ssä tarkoitettu ala;

2) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

5 §
Ei-tuotannollisia investointeja koskeva korvaus

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu korvauksen hakija voi vuonna 2022 hakea ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta kosteikkoinvestoinneista.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 3.2.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.