88/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan sokerijuurikkaan viljelijöille maksaa maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 214 artiklassa tarkoitettua kansallista tukea vuodelta 2022 siten kuin 2 §:ssä säädetään.

2 §
Tuen myöntämisen perusteet

Tuki maksetaan sen sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella, jonka viljelijä on vuonna 2022 ilmoittanut viljelijätukihakemuksessaan. Jos valvonnassa hyväksytty viljelyala on tätä pienempi, tuki maksetaan kuitenkin valvonnassa hyväksytyn viljelyalan perusteella.

Sokerijuurikkaan viljelijöille voidaan maksaa kansallista tukea enintään 350 euroa hehtaarilta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 27.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.