82/2022

Helsingissä 28.1.2022

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 9–11 § sekä asetuksen liite, sellaisina kuin niistä on asetuksen liite asetuksessa 428/2021, sekä

lisätään asetuksen 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1291/2019, uusi 5 momentti ja asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

4 §
Olosuhdekorvaus

Vaalitarkkailijatehtävässä olevalle maksetaan olosuhdekorvauksena kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaista päivärahaa sekä majoittumis- ja hotellikorvausta.

9 §
Matkakustannusten korvaus ennen palvelusuhteeseen ottamista

Henkilölle maksetaan ennen palvelussuhteen alkamista matkakustannusten korvausta kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti edestakaisesta matkasta kotipaikkakunnalta:

1) siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun

tahon järjestämään haastattelutilaisuuteen;

2) työnantajan järjestämään tai hyväksymään lähtövalmistelutilaisuuteen;

3) työnantajan järjestämään, tehtävän edellyttämän fyysisen ja psyykkisen terveyden

toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen; ja

4) vieraan valtion edustustoon Suomessa tai Euroopan unionin Brysselin-toimipaikkaan noutamaan toimialueelle siirtymistä varten tarvittavia matkustusasiakirjoja.

10 §
Matkakustannusten korvaus palvelussuhteen aikana

Palvelussuhteessa olevalle maksetaan palvelussuhteen alkaessa matkasta kotipaikkakunnalta siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon määräämälle toimialueelle, palvelussuhteen päättyessä matkasta toimialueelta kotipaikkakunnalle ja palvelussuhteen aikana tapahtuvasta työnantajan määräämästä matkasta kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti:

1) matkustamiskustannusten korvausta;

2) majoittumis- tai hotellikorvausta; ja

3) erilliskorvausta passi- ja viisumimaksuista, välttämättömistä lääke- ja rokotusmaksuista, hotellimajoituksen yhteydessä perittävästä tallelokerovuokrasta sekä muista pakollisista edellisiin verrattavista maksuista.

Palvelussuhteessa olevalle korvataan jokaista alkavaa kuuden kuukauden palvelussuhteen jaksoa kohden yksi edestakainen matka 1 momentissa tarkoitetulta toimialueelta hänen kotipaikkakunnallaan tai sitä lähinnä sijaitsevalle lento-, rautatie- tai linja-autoasemalle taikka hänen työnantajansa päätoimipaikkaan Suomeen lyhintä tietä ja edullisinta matkustustapaa käyttäen. Korvauksen hakumenettelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa valtion matkustussääntöä.

11 §
Matkakustannusten korvaus palvelussuhteen päättymisen jälkeen

Palvelussuhteen päättymisen jälkeen palvelussuhteessa olleelle maksetaan matkakustannusten korvausta kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti edestakaisesta matkasta kotipaikkakunnalta työnantajan järjestämään:

1) palaute- ja raportointitilaisuuteen; ja

2) fyysisen ja psyykkisen terveyden toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen.

11 a §
Eräiden kustannusten korvaaminen

Palvelussuhteessa olevalle vaalitarkkailijalle korvataan hakemuksesta tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömästä tulkkauksesta ja toimialueella liikkumisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvauksen hakumenettelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa valtion matkustussääntöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Tämän asetuksen liitteen kohdassa 2.1 säädettyjä MINUSMA, UNMIK, UNMISS ja UNSOM -operaatioita koskevia olosuhdekorvauksia ei makseta ennen tämän asetuksen voimaantuloa palvelussuhteeseen nimitetyille.

Helsingissä 28.1.2022

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Tapio Puurunen

Liite

Palkkaluokat ja olosuhdekorvaukset

1. Palkkaluokat

Palkkaluokka Palkka/kuukausi
10 11 153,88 euroa
9 10 038,73 euroa
8 9 043,90 euroa
7 8 147,66 euroa
6 7 329,36 euroa
5 6 623,89 euroa
5a 6 271,98 euroa
4 5 920,06 euroa
3 5 443,28 euroa
2 5 006,23 euroa
2a 4 850,00 euroa
1 4 608,91 euroa
1a 3 700,00 euroa

2. Olosuhdekorvaukset

2.1 Maa/operaatio Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä
Afganistan 198,09 euroa
Kenia 138,72 euroa
Libanon 156,99 euroa
MINUSMA   75,00 euroa
UNMIK   10,00 euroa
UNMISS   75,00 euroa
UNSOM   75,00 euroa
UNITAD 100,00 euroa
2.2 Sihteeristötehtävät
Berliini, Bryssel, Strasbourg ja Wien 147,05 euroa
Geneve 181,83 euroa
Riika 137,11 euroa
Varsova 127,17 euroa
Vilna 132,14 euroa
2.3 Pelastusalan henkilöstö pelastuslain
(379/2011) 38 §:n mukaisissa tehtävissä 135,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.