78/2022

Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (132/2017) 2 §:n nojalla:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2016 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä marraskuuta 2016 ja tasavallan presidentti 24 päivänä helmikuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä joulukuuta 2021.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (132/2017) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 9/2022)

Helsingissä 27.1.2022

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Lakimies
Mikael Raivio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.