76/2022

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2022

Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Verohallinto lisää maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä antamansa päätöksen (1120/2021) 4 §:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

4 §
Maksuaika

Edellä 1 momentista poiketen vakuudettoman maksujärjestelyn enimmäisaika on yli kaksi vuotta sillä perusteella, että maksujärjestelyn maksamattomat tammi-, helmi- ja maaliskuun 2022 maksuerät siirretään maksujärjestelyn loppuun aikaisemman maksuajan voimassaoloajan jälkeen maksettavina erinä. Maksuaikaa voidaan näissä maksujärjestelyissä pidentää 1 momentista poiketen, vaikka maksujärjestelyn voimassaolo päättyy myöhemmin kuin kuusi kuukautta ennen maksujärjestelyyn sisältyvien verojen vanhentumista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Päätöstä sovelletaan maksujärjestelyihin, jotka ovat voimassa 1 päivänä helmikuuta 2022 ja maksujärjestelyn eriin, jotka ovat maksamatta 1 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2022

Pääjohtajan estyneenä ollessa Strategiajohtaja
Arto Pirinen

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.