75/2022

Helsingissä 25.1.2022

Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisiin hallintotehtäviin liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuista koulutustoimintaan liittyvistä syistä Maanpuolustuskoulutusyhdistys perii seuraavat omakustannusarvoa alemmat kiinteät maksut seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista:

1) Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä koulutustilaisuus, jossa annetaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, 10 euroa henkilöltä;

2)  Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä koulutuspäivä, jossa annetaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, 15 euroa henkilöltä;

3)  Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä koulutusviikonloppu, jossa annetaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, 30 euroa henkilöltä.

Koulutustilaisuuden hintaan sisältyy opetus ja opetusmateriaali sekä mahdollisen oppimisympäristön käyttö ja lähiopetuksessa vakuutusturva, suojavaatetus ja -varustus.

Koulutuspäivän hintaan sisältyy opetus, opetusmateriaali, ohjelmaan merkityt ateriat, vakuutusturva sekä mahdollisen oppimisympäristön käyttö, suojavaatetus ja -varustus.

Koulutusviikonlopun hintaan sisältyy opetus, opetusmateriaali, ohjelmaan merkityt ateriat, vakuutusturva sekä mahdollisen oppimisympäristön käyttö, suojavaatetus ja -varustus ja majoitus.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta Maanpuolustuskoulutusyhdistys päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) maanpuolustussoittokunnan konsertti;

2) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisiin hallintotehtäviin liittyvät suoritteet kuin 1 kohdassa tarkoitetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Maanpuolustuskoulutusyhdistys noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Kurssimaksun periminen ja palauttaminen

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssimaksut peritään sen jälkeen, kun hakemus opiskelijaksi ottamisesta kurssille on hyväksytty.

Kurssimaksua ei kuitenkaan peritä, jos kurssille hyväksytty peruuttaa osallistumisensa kurssille viimeistään 21 päivää ennen kurssin alkua. Kurssimaksua ei myöskään peritä, jos kurssille hyväksytty on sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssille.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys palauttaa maksetun kurssimaksun 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa hakemuksesta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 25.1.2022

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Talousjohtaja
Kristiina Olsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.