72/2022

Helsingissä 20.1.2022

Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (970/2020) liitteenä oleva maksutaulukko liitteen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta asetusta sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 20.1.2022

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Erityisasiantuntija
Upi Talsi

Liite

MAKSUTAULUKKO

Tullin maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET
1. Kaupalliseen tarkoitukseen tuotavan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausmenettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutuspäätöstä
1.1. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 23 euroa
1.2. Lauantaina ja pyhäpäivinä 28 euroa
2. Muut tullitoimenpiteet
2.1. Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai Tullin hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 108 euroa/ tunti
2.2. Tullitoimipaikan asiakirjamuodossa antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 10 euroa
2.3. Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 108 euroa/ tunti
2.4. Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä Tullin kulkuneuvon käyttö, lähimmästä Tullin toimipisteestä mitattuna, jos matka tästä toimipisteestä yhteen suuntaan on yli 10 kilometriä 1,90 euroa/km
2.5. Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin Tullista johtuvasta syystä, peritään odotusajalta 108 euroa/ tunti
2.6. Tullin asettaman tai hyväksymän sinetin tai muun vastaavan tunnistusmerkinnän puuttumisen aiheuttama tavaran tai kuorman laskenta, punnitseminen, läpivalaiseminen tai muu tarkastaminen 108 euroa/ tunti
2.7. Lemmikkieläimen säilytys ja hoito 160 euroa/ alkava vuorokausi
2.8. Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodistustarkastus sisältäen asiakirjatarkastuksen kasvinterveys- sekä tehovalvontatarkastuksiin 6,20 euroa
2.9. Asiakirjatarkastus lain luonnonmukaisesta tuotannosta (1330/2021), lain maataloustuotteiden markkinajärjestelystä (999/2012) sekä EU:n valvonta-asetuksen (2017/625) mukaisiin tarkastuksiin 35 euroa
II TULLIN PÄÄTÖKSET
1. Ennakkoratkaisut
1.1. Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.1.1. – joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 500 euroa/ tavara
1.1.2. – joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 350 euroa/ tavara
1.2. Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.2.1. – kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
1.2.2. – kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 150 euroa
1.3. Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 50 euroa
2. Luvat ja päätökset
2.1. Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa 44 euroa
2.2. Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa 54 euroa
2.3. Päätös banaanien vapauttamisesta tuontitarkastuksista 315 euroa
2.4. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen (kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu) 80 euroa
2.5. Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 39 euroa
2.6. Moottoriajoneuvoverosta vapautus 46 euroa
2.7. Väylämaksun vapautustodistus 31 euroa
III TULLILABORATORION SUORITTEET
1. Määräysten mukaisuuden arviointia koskevat tarkastukset ja tutkimukset hinnaltaan korkeimman tehdyn tutkimuksen mukaisesti, koskien elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain, kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista, luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta, eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta ja maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettujen lakien mukaista valvontaa*
1.1. Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.1.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1–3 465 euroa
1.1.2. – kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 562 euroa
1.1.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.1.4. Uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1 500 euroa) 210 euroa/ tavaraerä
1.2. Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.2.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1–3 377 euroa
1.2.2. – kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 465 euroa
1.2.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 200 euroa/ tavaraerä
1.2.4. Uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1 500 euroa) 300 euroa/ tavaraerä
1.3. Luonnonmukaisen tuotannon valvontalain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.3.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1 290 euroa
1.3.2. – kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 400 euroa
1.3.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.3.4. – luomurehut 470 euroa
1.4. Maataloustuotteiden markkinajärjestelylain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.4.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1 660 euroa
1.4.2. – kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 1 060 euroa
1.4.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
*EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin osalta hinnat ovat tuontierää kohden. Muista EU:n jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden osalta hinnat ovat yhdellä näytteenottokerralla yhdeltä tavarantoimittajalta otetuista tavaroista.
2. Kasvisten vaatimustenmukaisuuden ja kasvinterveyden valvonta (hedelmät, marjat ja vihannekset)
2.1. Vaatimustenmukaisuustarkastus EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin tai muista EU-jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden Suomessa tapahtuvan ensimmäisen purkamisen ja viennin yhteydessä
2.1.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 114 euroa
2.1.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 107 euroa
2.2. Terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
2.2.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 114 euroa
2.2.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 51 euroa
2.2.3. – ensimmäisestä alle 50 kg:n tavaraerästä 70 euroa
2.2.4. – seuraavista alle 50 kg:n tavaraeristä 30 euroa
2.3. Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
2.3.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 114 euroa
2.3.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 106 euroa
2.4. Tarkempi tarkastus unioniin tuotaville tai unionista vietäville kasviksille, kun tarkastuksessa on havaittu puutteita 260 euroa
2.4.1. – alle 50 kg:n erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 130 euroa
2.5. Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä unionista että muualta tuotaville kasviksille 260 euroa
2.5.1. – alle 50 kg:n erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 60 euroa
3. Tarkastukset rajatarkastusasemalla
3.1. EU:n valvonta-asetuksen mukainen tunnistus ja fyysinen tarkastus, kun erä ei edellytä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, mutta maahantuoja haluaa tehdä tarkastukset rajatarkastusasemalla. Kannetaan kohtien 1.1 tai 1.3 ja/tai 2.2 tai 2.3 mukaisten suoritemaksujen lisäksi. 290 euroa
IV MUUT PALVELUT
1. Asianosaisille annettavat
1.1. Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista:
1.1.1. – ensimmäinen sivu 10 euroa
1.1.2. – seuraavat sivut 1,00 euro/ sivu
1.2. Edellä mainitut oikeaksi todistettuina:
1.2.1. – ensimmäinen sivu 11 euroa
1.2.2. – seuraavat sivut 1,50 euroa/ sivu
1.3. Tulli- ja muut todistukset 29 euroa/ todistus
1.4. Lähettäminen:
1.4.1. – kirjelähetys 4,50 euroa + postimaksu
1.4.2. – pakettilähetys 7 euroa + postimaksu
1.4.3. – toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähettämisestä 7 euroa + postimaksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.