11/2022

Helsingissä 13.1.2022

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 594/2020, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2023.

Helsingissä 13.1.2022

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Ylijohtaja
Atte Jääskeläinen

Liite

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

Yliopistojen nimien lyhenteet:

AYO Aalto-yliopisto
HY Helsingin yliopisto
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan
ISY Itä-Suomen yliopisto
JY Jyväskylän yliopisto
LUT Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
LY Lapin yliopisto
OY Oulun yliopisto
SHH Svenska handelshögskolan
TaiY Taideyliopisto
TaY Tampereen yliopisto
TY Turun yliopisto
VY Vaasan yliopisto
ÅA Åbo Akademi
Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSALA
Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto HY
Bachelor of Veterinary Medicine
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto HY
Licentiate of Veterinary Medicine
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto HY
Doctor of Veterinary Medicine
HUMANISTINEN KOULUTUSALA
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Bachelor of Arts
Filosofian maisterin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Master of Arts
Filosofian lisensiaatin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Doctor of Philosophy
KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUS
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Bachelor of Arts (Education)
Kasvatustieteen maisterin tutkinto HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Master of Arts (Education)
Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Licentiate of Philosophy (Education)
Kasvatustieteen tohtorin tutkinto HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Doctor of Philosophy (Education)
KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, SHH, TaY, TY, VY, ÅA
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden maisterin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, SHH, TaY, TY, VY, ÅA
Master of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, SHH, TaY, TY, VY, ÅA
Licentiate of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, SHH, TaY, TY, VY, ÅA
Doctor of Science (Economics and Business Administration)
LIIKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA
Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto JY
Bachelor of Sport Sciences
Liikuntatieteiden maisterin tutkinto JY
Master of Sport Sciences
Liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto JY
Licentiate of Sport Sciences
Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto JY
Doctor of Sport Sciences
LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Bachelor of Science
Filosofian maisterin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Master of Science
Filosofian lisensiaatin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Doctor of Philosophy
LÄÄKETIETEIDEN JA FARMASIAN KOULUTUSALA
Lääketieteen kandidaatin tutkinto HY, ISY, OY, TaY, TY
Bachelor of Medicine
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto HY, ISY, OY, TaY, TY
Licentiate of Medicine
Lääketieteen tohtorin tutkinto HY, ISY, OY, TaY, TY
Doctor of Medical Science
Hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto HY, ISY, OY, TY
Bachelor of Odontology
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto HY, ISY, OY, TY
Licentiate of Odontology
Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto HY, ISY, OY, TY
Doctor of Odontology
Farmaseutin tutkinto HY, ISY, ÅA
Bachelor of Science (Pharmacy) Proviisorin tutkinto HY, ISY, ÅA
Master of Science (Pharmacy)
Farmasian lisensiaatin tutkinto HY, ISY, ÅA
Licentiate of Philosophy (Pharmacy)
Farmasian tohtorin tutkinto HY, ISY, ÅA
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN KOULUTUSALA
Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto HY
Bachelor of Food Sciences
Elintarviketieteiden maisterin tutkinto HY
Master of Food Sciences
Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto HY
Licentiate of Food Sciences
Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto HY
Doctor of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto HY, ISY1
Bachelor of Science (Agriculture and Forestry)
Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto HY, ISY2
Master of Science (Agriculture and Forestry)
Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto HY, ISY3
Licentiate of Science (Agriculture and Forestry)
Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto HY, ISY4
Doctor of Science (Agriculture and Forestry)
OIKEUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA
Oikeusnotaarin tutkinto HY, ISY, LY, TY, ÅA
Bachelor of Laws
Oikeustieteen maisterin tutkinto HY, ISY, LY, TY, ÅA
Master of Laws
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto HY, ISY, LY, TY, ÅA
Master of International and Comparative Law
Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto HY, ISY, LY, TY, ÅA
Licentiate of Laws
Oikeustieteen tohtorin tutkinto HY, ISY, LY, TY, ÅA
Doctor of Laws
PSYKOLOGIAN KOULUTUSALA
Psykologian kandidaatin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Bachelor of Arts (Psychology)
Psykologian maisterin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Master of Arts (Psychology)
Filosofian maisterin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Master of Arts
Psykologian lisensiaatin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Licentiate of Arts (Psychology)
Psykologian tohtorin tutkinto HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Doctor of Philosophy (Psychology)
TAITEIDEN KOULUTUSALA
Kuvataiteen kandidaatin tutkinto TaiY
Bachelor of Fine Arts
Kuvataiteen maisterin tutkinto TaiY
Master of Fine Arts
Kuvataiteen tohtorin tutkinto TaiY
Doctor of Fine Arts
Musiikin kandidaatin tutkinto TaiY
Bachelor of Music
Musiikin maisterin tutkinto TaiY
Master of Music
Musiikin lisensiaatin tutkinto TaiY
Licentiate of Music
Musiikin tohtorin tutkinto TaiY
Doctor of Music
Taiteen kandidaatin tutkinto AYO, LY, TaiY
Bachelor of Arts (Art and Design)
Taiteen maisterin tutkinto AYO, LY, TaiY
Master of Arts (Art and Design)
Taiteen tohtorin tutkinto AYO, LY, TaiY
Doctor of Arts (Art and Design)
Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto TaiY
Bachelor of Arts (Dance)
Tanssitaiteen maisterin tutkinto TaiY
Master of Arts (Dance)
Tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto TaiY
Licentiate of Arts (Dance)
Tanssitaiteen tohtorin tutkinto TaiY
Doctor of Arts (Dance)
Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto TaiY, TaY
Bachelor of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen maisterin tutkinto TaiY, TaY
Master of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto TaiY, TaY
Licentiate of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen tohtorin tutkinto TaiY, TaY
Doctor of Arts (Theatre and Drama)
TEKNIIKAN KOULUTUSALA
Tekniikan kandidaatin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Bachelor of Science (Technology)
Tekniikan kandidaatin tutkinto (Arkkitehtuuri) AYO, OY, TaY
Bachelor of (Architecture)
Arkkitehdin tutkinto AYO, OY, TaY
Master of Science (Architecture)
Diplomi-insinöörin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Master of Science (Technology)
Maisema-arkkitehdin tutkinto AYO
Master of Science (Landscape Architecture)
Tekniikan lisensiaatin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Licentiate of Science (Technology)
Tekniikan lisensiaatin tutkinto (Arkkitehtuuri) AYO, OY, TaY
Licentiate of Science (Architecture)
Tekniikan tohtorin tutkinto AYO, ISY, JY, LUT, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Doctor of Science (Technology)
Tekniikan tohtorin tutkinto (Arkkitehtuuri) AYO, OY, TaY
Doctor of Science (Architecture)
TEOLOGIAN KOULUTUSALA
Teologian kandidaatin tutkinto HY, ISY, ÅA
Bachelor of Theology
Teologian maisterin tutkinto HY, ISY, ÅA
Master of Theology
Teologian lisensiaatin tutkinto HY, ISY, ÅA
Licentiate of Theology
Teologian tohtorin tutkinto HY, ISY, ÅA
Doctor of Theology
TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALA
Terveystieteiden kandidaatin tutkinto ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Bachelor of Health Sciences
Terveystieteiden maisterin tutkinto ISY, HY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Master of Health Sciences
Terveystieteiden lisensiaatin tutkinto ISY, HY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Licentiate of Health Sciences
Terveystieteiden tohtorin tutkinto ISY, HY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Doctor of Health Sciences
YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto HY, HY (SSKH), ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Bachelor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto HY, HY (SSKH), ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Bachelor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto HY, HY (SSKH), ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Bachelor of Social Sciences
Hallintotieteiden maisterin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Master of Administrative Sciences
Valtiotieteiden maisterin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Master of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Master of Social Sciences
Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Licentiate of Administrative Sciences
Valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Licentiate of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Licentiate of Social Sciences
Hallintotieteiden tohtorin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Doctor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden tohtorin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Doctor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto HY, ISY, JY, LUT, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Doctor of Social Sciences

1vain metsätieteellinen ala

2vain metsätieteellinen ala

3vain metsätieteellinen ala

4vain metsätieteellinen ala

Filosofian tohtorin tutkinto (Doctor of Philosophy) voidaan suorittaa tieteellisessä jatkokoulutuksessa Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lapin yliopistossa, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUTissa, Oulun yliopistossa, Svenska handelshögskolanissa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.