1162/2021

Helsingissä 16.12.2021

Laki yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 4 §:n 2 momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on laissa 192/2014, sekä

lisätään 4 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 192/2014 ja 464/2017, uusi 13 kohta seuraavasti:

4 §
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettavat tiedot

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletetaan soveltuvin osin myös perustiedot rekisteröintivelvollisten:


12) kansainvälisestä yhteisötunnisteesta;

13) tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta EUID-tunnisteesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

HE 151/2021
TaVM 32/2021
EV 168/2021
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1151 (32019L1151); EUVL L 186, 11.7.2019, s. 80

Helsingissä 16.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.