1159/2021

Helsingissä 16.12.2021

Laki kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kokoontumislain (530/1999) 12 §:ään siitä lailla 824/2002 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti sekä 20 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

12 §
Yleisötilaisuuden järjestäminen

Turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa (CETS No. 218) tarkoitettujen yleisötilaisuuksien järjestämiseen osallistuvien tahojen on laadittava monitoimijaisia turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia, joita tulee testata ja parannella säännöllisissä yhteisissä harjoituksissa.

20 §
Poliisin antamat ohjeet ja määräykset

Poliisi voi lisäksi antaa ohjeita ja määräyksiä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen harjoitusten käynnistämisestä, valvonnasta ja hyväksymisestä.


Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 45/2021
HaVM 12/2021
EV 129/2021

Helsingissä 16.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.