1063/2021

Helsingissä 3.12.2021

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 2 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti ja liite, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti laissa 1071/2016 sekä 8 §:n 3 momentti ja liite laissa 772/2020, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1203/1995 ja 1071/2016, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi, muu kuin 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote, sähkösavukeneste ja kuumennettava tupakkatuote.

7 §

Kuumennettavalla tupakkatuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osittain valmistettua tuotetta, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi kuumentamalla eikä poltettavaksi ja joka ei ole 5 §:ssä tai tämän pykälän 2 tai 3 momentissa tarkoitettu tuote.

8 §

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen sähkösavukenesteen ja kuumennettavan tupakkatuotteen vero suoritetaan ainoastaan yksikköverona.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 143/2021
VaVM 15/2021
EV 166/2021

Helsingissä 3.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Liite

VEROTAULUKKO ASovelletaan 1.1.–30.6.2022
Tuote Tuote-ryhmä Senttiä/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 8,32/kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 32,24/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit 2. 6,52/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 32,24/kpl
-- Pikkusikarit 2B. 6,52/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 32,24/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 8,35/g 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 5,95/g 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 21,43/g
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 30,00/ml
-- nikotiiniton 7A. 30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote 8. 30,00/g
VEROTAULUKKO BSovelletaan 1.7.–31.12.2022
Tuote Tuote-ryhmä Senttiä/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 8,69/kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 33,28/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit 2. 8,54/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 33,28/kpl
-- Pikkusikarit 2B. 8,54/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 33,28/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 9,15/g 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 6,65/g 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 23,41/g
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 30,00/ml
-- nikotiiniton 7A. 30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote 8. 30,00/g
VEROTAULUKKO CSovelletaan 1.1.–30.6.2023
Tuote Tuote-ryhmä Senttiä/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 9,06/kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 34,32/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit 2. 10,56/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 34,32/kpl
-- Pikkusikarit 2B. 10,56/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 34,32/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 9,95/g 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 7,35/g 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 25,39/g
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 30,00/ml
-- nikotiiniton 7A. 30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote 8. 30,00/g
VEROTAULUKKO DSovelletaan 1.7.2023 lukien
Tuote Tuote-ryhmä Senttiä/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 9,43/kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 35,36/kpl
Sikarit ja pikkusikarit
-- Sikarit 2. 12,58/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 35,36/kpl
-- Pikkusikarit 2B. 12,58/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 35,36/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 10,75/g 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 8,05/g 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 27,37/g
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 30,00/ml
-- nikotiiniton 7A. 30,00/ml
Kuumennettava tupakkatuote 8. 30,00/g

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.