1058/2021

Helsingissä 3.12.2021

Laki tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 44 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 504/2010, seuraavasti:

44 §
Porotaloudesta saatu tulo ja sen laskeminen

Valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan 2 momentissa tarkoitetut tuottoperusteet viimeistään kunkin vuoden joulukuun 10 päivänä. Ennen tuottoperusteiden vahvistamista valtioneuvoston on kuultava Verohallintoa. Paliskuntain yhdistyksen on viimeistään kunkin vuoden lokakuun 31 päivänä tehtävä valtioneuvostolle ehdotus porotalouden tuottoperusteista.


Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä joulukuuta 2021.

HE 210/2021
VaVM 17/2021
EV 176/2021

Helsingissä 3.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.