1036/2021

Helsingissä 25.11.2021

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2014) 1 §:n 1 momentti sekä 9 §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1202/2018, ja

lisätään 9 §:ään uusi 5 momentti sekä asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä, jotka on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 95 §:n nojalla määrätty käytettäviksi toimiluvanvaraiseen tele- sekä televisio- ja radiotoimintaan sekä mainitun lain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuun vähäiseen paikalliseen teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa


9 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 2 500–2 690 megahertsiä, 3 400–3 600 megahertsiä, 3 600–3 800 megahertsiä ja 25,1–27,5 gigahertsiä koko maakunnan alueella.


Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat lisäksi taajuusalueet 703–733 megahertsiä ja 758–788 megahertsiä.

Lisäksi sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä on taajuusalue 1 427–1 518 megahertsiä.

9 a §
Paikalliset matkaviestinverkot vähäiseen yleiseen teletoimintaan

Sellaiseen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuun vähäisen paikallisen verkkopalvelun tarjontaan, joka ei edellytä verkkotoimilupaa, ovat käytössä taajuusalueet 2 300–2 320 megahertsiä ja 24,25–25,1 gigahertsiä.

Radiotaajuuksien käytöstä näillä taajuusalueilla määrätään Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa mainitun lain 96 §:n nojalla antamassa määräyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Helsingissä 25.11.2021

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Neuvotteleva virkamies
Heidi Mäntylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.