1032/2021

Helsingissä 25.11.2021

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 17 §:n 1 momentti ja 19 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 17 §:n 1 momentti asetuksessa 455/2021 ja 19 §:n 1 momentti asetuksessa 343/2021, seuraavasti:

17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
tukialue euroa
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,13 75,24 74,20
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,37 65,41 64,35

19 §
Nuoren viljelijän tuen määrä

Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on 2 prosenttia tukiasetuksen liitteessä II säädetystä vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä.Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 25.11.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.