901/2021

Helsingissä 21.10.2021

Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1010/2019) 7 §:n 3 momentti ja 11 § seuraavasti:

7 §
Muutetun veron eräpäivä

Veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun oma-aloitteisen veron ja maksun sekä Suomeen suoritettavan arvonlisäveron, johon sovelletaan arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettua erityisjärjestelmää, muuttuneen määrän erääntymisessä noudatetaan tämän asetuksen 4 §:n 1 ja 3 momenttia. Muun kuin veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun oma-aloitteisen veron muuttuneen määrän erääntymisessä noudatetaan tämän asetuksen 4 §:n 2 momenttia.


11 §
Maksaminen ilman kuluja

Verot voidaan maksaa ilman maksamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia niihin Verohallinnon toimipisteisiin, joissa Verohallinto on järjestänyt maksusuoritusten vastaanoton. Verohallinnon työjärjestyksessä määrätään maksusuorituksia vastaanottavista toimipisteistä. Verohallinnon on maksusuorituksia vastaanottavista toimipisteistä määrätessään otettava huomioon toimipisteiden kattava maantieteellinen sijoittuminen. Ahvenanmaan maakunnassa verot voidaan maksaa Ahvenanmaan valtionvirastoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Helsingissä 21.10.2021

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Erityisasiantuntija
Pertti Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.