847/2021

Helsingissä 30.9.2021

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 16 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 734/2021, seuraavasti:

16 a §
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimialue eräissä tehtävissä

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 2, 7 ja 9 kohdassa säädetään, kukin työ- ja elinkeinotoimisto antaa omalla toimialueellaan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 5 a ja 10 a §:n soveltamisesta ja mainituissa lainkohdissa tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä, sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 14 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta etuuden palautumisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.

Helsingissä 30.9.2021

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.