843/2021

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2021

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen (162/2015) 6 §:n 2 momentti, 13 §:n 4 momentin 6 kohta ja 43 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 2 momentti asetuksessa 758/2019, 13 §:n 4 momentin 6 kohta asetuksessa 1023/2019 ja 43 §:n 1 momentti asetuksessa 842/2016, sekä

lisätään 13 §:n 4 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 1023/2019, uusi 7 kohta seuraavasti:

6 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön organisaatio

Tietotoimialalla on tiedonhallintayksikkö ja IT-yksikkö. Tiedonhallintayksikössä on neljä tiedonhallintaryhmää, joita ovat EU-asioiden ja kansainvälisten asioiden ryhmä, arkistointi- ja salassa pidettävien aineistojen ryhmä sekä kaksi asiakirjahallintaryhmää. IT-yksikössä on kolme ryhmää, joita ovat tietojärjestelmäpalvelut, tietotekniikkapalvelut ja tekniset taustapalvelut.


13 §
Osastoihin kuulumattomien yksiköiden tehtävät

Talousyksikön tehtävänä on:


6) puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat;

7) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen tietosuojan ohjaus ja yhteensovittaminen.


43 §
Virkamatkat

Pääministeri antaa matkamääräyksen pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille. Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri antaa matkamääräykset alivaltiosihteerille sekä pääministerin erityisavustajalle. Ministeri antaa matkamääräyksen toimikaudekseen nimitetylle valtiosihteerille. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri antaa matkamääräyksen ministerin erityisavustajalle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2021

Pääministeri
Sanna Marin

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.