831/2021

Helsingissä 23.9.2021

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (826/2021) 3 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 828/2021, seuraavasti:

3 §
Asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä käytännöt asiakkaidensa palvelemiseksi siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan maakunnassa taikka Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Karjalan tai Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee myös ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Karjalan tai Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen on järjestettävä toimintansa sisätiloissa siten, että asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoillaan. Liikkeen on laadittava ja annettava asiakkaille ohjeet siitä, miten sisätiloissa sallitaan kulkeminen liikkeeseen saapumisen, sieltä poistumisen, tupakointitilassa tai wc- ja pesutilassa käymisen sekä ruuan ja juoman noutamisen yhteydessä. Oikeudesta evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen ja poistaa asiakas liikkeestä säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:ssä.

4 §
Erityiset rajoitukset

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan maakunnassa taikka Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa (297/2021) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Edellä mainitussa maakunnassa sijaitsevan muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään kolme neljäsosaa mainitussa momentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai henkilöitä.

Edellä 1 momentissa säädettyjä rajoituksia sovelletaan myös Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Karjalan tai Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen ulkotiloissa.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Karjalan tai Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 23 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 24:ään.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan maakunnassa taikka Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 1 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 2:een.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2021.

Helsingissä 23.9.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.