825/2021

Helsingissä 9.9.2021

Oikeusministeriön asetus sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (177/2021) 1 § ja 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon siirto

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 36 §:n 2 momentista poiketen sakon muuntorangaistukseen tuomittua ei saa määrätä ilmoittautumaan vankilaan:

1) 4 päivän maaliskuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien;

2) 15 päivän syyskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien, jos sakon muuntorangaistus tulee täytäntöön pantavaksi 15 päivänä syyskuuta 2021 tai sen jälkeen.

Sakon muuntorangaistukseen tuomittua ei saa määrätä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 36 §:n 3 momentissa tarkoitetun etsintäkuulutuksen nojalla toimitettavaksi vankilaan tämän pykälän 1 momentissa mainittuina aikoina.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittuna aikana siirrettyyn sakon muuntorangaistukseen tuomitut etsintäkuulutetaan vaiheittain siten, että kaikki tuomitut on etsintäkuulutettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainittuna aikana siirrettyyn sakon muuntorangaistukseen tuomitut etsintäkuulutetaan vaiheittain siten, että kaikki tuomitut on etsintäkuulutettu viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske vankilassa jo oleville tutkintavangeille tai rangaistusta suorittaville vangeille täytäntöön pantaviksi tulevia sakon muuntorangaistuksia.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2022.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2021.

Helsingissä 9.9.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Osastopäällikkö
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.