796/2021

Helsingissä 26.8.2021

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 momentti, 16 §, 31 §:n 1 momentti ja 32 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 3 momentti, 14 §:n 3 momentti ja 16 § asetuksessa 601/2020, seuraavasti:

6 §
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (7/2014) sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa (756/2021) tarkoitetut välittävän toimielimen tehtävät;

2)  valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa (9/2014) sekä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (758/2021) annetussa laissa tarkoitetut tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

9 §
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetut välittävän toimielimen tehtävät;

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa sekä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetussa laissa tarkoitetut tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.


11 §
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa, seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetut välittävän toimielimen tehtävät;

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa sekä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetussa laissa tarkoitetut tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.


14 §
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetut välittävän toimielimen tehtävät;

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa sekä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetussa laissa tarkoitetut tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.


16 §
Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määrittäminen eräissä asioissa

Edellä 6 §:n 2 momentissa, 9 §:n 3 momentissa, 11 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 3 momentissa tarkoitetut tehtävät hoidetaan Hämeen, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa sen mukaan, minkä mainitun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella hanke pääosin toteutetaan.

Poiketen siitä mitä, edellä 6 §:n 2 momentissa, 9 §:n 3 momentissa, 11 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 3 momentissa säädetään toimialueista, hoitavat Hämeen, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 14 §:ssä tarkoitettujen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valtakunnallisten teemojen välittävän toimielimen tehtävät kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla. Tehtävien jakautumisesta mainittujen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kesken päättää työ- ja elinkeinoministeriö.

31 §
Ruotsinkieliset palveluryhmät

Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on kummallakin ruotsinkielinen palveluryhmä 6 §:n 2 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten lukuun ottamatta mainittujen momenttien 3 kohdassa tarkoitettuihin kehittämispalvelutehtäviin liittyviä maksatustehtäviä.


32 §
Kielitaitovaatimukset

Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 6 §:n 2 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä vastaavien ryhmien ja yksikköjen päälliköiltä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Helsingissä 26.8.2021

Työministeri
Tuula Haatainen

Erityisasiantuntija
Minna Laherto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.