580/2021

Helsingissä 23.6.2021

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (907/2016) nimike sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun soveltamisesta
7 a §

Hakijana merilain 1 luvun 1 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa voi olla ilman miehistöä rahdatun aluksen rahdinantaja. Hakemus on tehtävä kirjallisena ja aluksen rahtaajan tai hänen edustajansa on se allekirjoitettava.

Hakemukseen on liitettävä:

1) kopio aluksen rahtaussopimuksesta;

2) selvitys siitä, että aluksen rahtaaja täyttää merilain 1 luvun 1 b §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset;

3) aluksen rahtaajan kirjallinen sitoumus siitä, että tämä vastaa kaikista niistä velvoitteista, jotka johtuvat siitä, että alus siirtyy määräajaksi Suomen lipun alle;

4) selvitys aluksen omistajasta;

5) aluksen omistajan sekä jokaisen kiinnityksenhaltijan ja pantinhaltijan kirjallinen suostumus aluksen merkitsemiseen liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin;

6) sen valtion rekisteriviranomaisen, johon aluksen omistusoikeus on rekisteröity, antama todistus tai muu virallinen selvitys siitä, että alus voi käyttää Suomen lippua sinä aikana, kun se on merkitty liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin; ja

7) enintään 14 päivää vanha ote aluksen omistusoikeusrekisteristä.

Hakijan on Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä annettava myös muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Helsingissä 23.6.2021

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Katja Peltola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.