549/2021

Turussa 18 päivänä kesäkuuta 2021

Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyttä koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Tehtävien siirtäminen Ruokavirastolle

Kasvinterveyslain soveltamisesta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2021:26) 2 §:n nojalla Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tai muulle maakuntalaissa määrätylle viranomaiselle kuuluvat hallintotehtävät siirretään Ruokavirastolle.

2 §
Ruokaviraston vastuualue

Ruokaviraston tulee Ahvenanmaan maakunnan puolesta kasvinterveyslain (1110/2019):

1) 8 §:n 1 momentin mukaisesti pitää tiedostoa biologisessa torjunnassa tai pölytyksessä käytettävistä makroeliöistä ja niiden käyttökohteista;

2) 8 §:n 2 momentin mukaisesti toimivaltaisena viranomaisena vastaanottaa ilmoituksia makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä tai maahantuonnista;

3) 8 §:n 3 momentin mukaisesti myöntää luvat muiden kuin mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettujen makroeliöiden markkinointiin, käyttöön tai maahantuontiin ennen kuin niitä ensimmäistä kertaa markkinoidaan, käytetään tai maahantuodaan;

4) 9 §:n 2 momentin mukaisesti peruuttaa makroeliöiden markkinointi-, käyttö- tai maahantuontiluvat;

5) 18 §:n 1 momentin mukaisesti käsitellä ja tutkia viranomaisnäytteet;

6) 18 §:n 3 momentin mukaisesti ylläpitää rekisteriä virallisista laboratorioista;

7) 27 §:n 2 momentin mukaisesti kieltää makroeliöiden markkinointi, käyttö ja maahantuonti.

3 §
Laboratoriot

Kasvinterveyslain 18 §:n nojalla nimetty kansallinen vertailulaboratorio ja virallinen laboratorio ovat myös Ahvenanmaan maakunnassa kansallinen vertailulaboratorio ja virallinen laboratorio.

4 §
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen velvollisuus ilmoittaa uhasta Ruokavirastolle

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen on viipymättä ilmoitettava Ruokavirastolle kasvinterveyslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kasvinterveysuhasta saatuaan tästä tiedon.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyden suojelemista koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla (747/2013).

Turussa 18 päivänä kesäkuuta 2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.