519/2021

Helsingissä 17.6.2021

Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti:

muutetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (549/2020) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on asetuksessa 1131/2020, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2020. Sen 3 ja 23 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2020. Asetuksen 1 §:n 6 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission asetus (EU) N:o 972/2020 asetuksen (EU) N:o 1407/2013 muuttamisesta voimassaolon pidentämisen osalta sekä asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta voimassaolon pidentämisen ja tarvittavien mukautusten osalta (32020L0972); EUVL L 215, 7.7.2020, s. 3

Helsingissä 17.6.2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Liisa Lundelin-Nuortio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.