516/2021

Helsingissä 17.6.2021

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (367/2020) 5 §:n 1 momentti ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 12 § asetuksessa 1100/2020, seuraavasti:

5 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää maatilakytkentäistä yritystoimintaa harjoittaville sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville mikroyrityksille, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid-19 -epidemian takia vuodesta 2020 alkaen, mutta joilla on kannattavan toiminnan edellytykset.


12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2021.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassaolleita säännöksiä.

Helsingissä 17.6.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Markus Lounela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.