496/2021

Helsingissä 4.6.2021

Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain (302/2020) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1136/2020, seuraavasti:

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

HE 36/2021
MmVM 6/2021
EV 50/2021

Helsingissä 4.6.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.