485/2021

Helsingissä 4.6.2021

Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 3 §:n 21 kohta ja 351 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 351 §:n 5 momentti laissa 1266/2018, seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


21) suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja merkkiä sekä toiminimilaissa (128/1979) tai tavaramerkkilaissa (544/2019) tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta ja tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimen nimeä;


351 §
Voimaantulo

Tämän lain 201 § on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2024.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

HE 55/2021
LiVM 10/2021
EV 60/2021

Helsingissä 4.6.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.