430/2021

Helsingissä 25.5.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1063/2020) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 25.5.2021

Opetusministeri
Jussi Saramo

Hallitusneuvos
Juho-Antti Jantunen

Liite

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu

Suorite Maksu
1) Lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa 2 160 €
LukioL (714/2018) 3 ja 4 §
L ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 22 ja 28 §
2) Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa 920 €
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §
3) Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu oppilaitoksen ylläpitämislupa 1 150 €
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
4) Perusopetuslaissa, lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen 1 465 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
LukioL (714/2018) 5 §
L ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 29 §
5) Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämisluvan muuttaminen 540 €
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
6) Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 910 €
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
7) Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen, kun kysymys on oppilaitoksen nimenmuutoksesta 190 €
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
8) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta 505 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
9) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja 650 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (714/2018) 12 §
10) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 505 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
11) Kokeilulupa 1 295 €
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (714/2018) 18 §
L ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 20 §
12) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista 640 €
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 9 §
13) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 200 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
14) Päätös näyttelyesineen takavarikoinnin kieltämisestä 155 €
L eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/2011) 2 §
15) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa 260 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
16) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon 260 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
17) Lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen 300 €
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §
18) Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa 1 595 €
L tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) 3 ja 4 §
19) Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämisluvan muuttaminen 1 595 €
L tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.