417/2021

Helsingissä 20.5.2021

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992):

1) 3 §:n 1–3 momentti, 19, 24, 25, 27, 28 a ja 29–31 §, 32 §:n 1–4 momentti, 33 § ja33 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti ja 32 §:n 2 momentti asetuksessa 1648/1992, 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 33 § asetuksessa 1056/2019, 19 ja 30 § sekä 32 §:n 1 momentti asetuksessa 251/2003, 25 § asetuksissa 343/1997 ja 773/2017, 27 § osaksi asetuksessa 343/1997, 28 a § asetuksessa 1366/2007, 29 § asetuksessa 328/2003, 31 § asetuksissa 343/1997 ja 251/2003, 32 §:n 3 momentti asetuksessa 1064/2012 ja 33 a §:n 2 momentti asetuksessa 464/2008; sekä

2) 26 a ja 26 b §, sellaisina kuin ne ovat, 26 a § asetuksissa 1309/1999 ja 773/2017 sekä 26 b § asetuksessa 1309/1999.

2 §

Tämän asetuksen 1 §:n 1 kohta tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja 1 §:n 2 kohta 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 20.5.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Pirjo Kainulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.