363/2021

Helsingissä 29.4.2021

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (83/2010) 1 §:n 2 momentti, ja

muutetaan 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 100/2017, seuraavasti:

2 §
Korko

Valtion ydinjätehuoltorahastosta jätehuoltovelvolliselle tai tämän osakkeenomistajalle annetusta lainasta peritään korkoa, joka on yhtä suuri kuin kahdentoista kuukauden Euribor-korko, kuitenkin aina vähintään 0 prosenttia, lisättynä 0,7 prosenttiyksiköllä. Korko tarkistetaan vuosittain.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Sen 2 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 29.4.2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.