361/2021

Helsingissä 29.4.2021

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ydinenergia-asetuksen (161/1988) 101 §:n 1 momentti ja

muutetaan 88 §:n 3 momentti, 102 ja 104 §, sellaisina kuin niistä ovat 88 §:n 3 momentti asetuksessa 1001/2017 ja 102 § osaksi asetuksessa 1224/1996, seuraavasti:

88 §

Jätehuoltovelvollisen on 2 momentissa tarkoitettuun täydennykseen liitettävä selvitys niistä toimenpiteistä, jotka jätehuoltovelvollinen on suorittanut edellisen kolmen kalenterivuoden aikana, sekä näiden toimenpiteiden vaikutuksesta asianomaisen kalenterivuoden vastuumäärään. Jos työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin tehnyt jätehuoltovelvollisen vastuumäärää ja rahastotavoitetta koskevan päätöksen ydinergialain 43 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan, jätehuoltovelvollisen on toimitettava ministeriölle kesäkuun loppuun mennessä kolmen vuoden välein täydennettyyn jätehuoltokaavioon liittyvät päivitetyt laskelmat vastuumäärien ja rahastotavoitteiden vahvistamiseksi.

102 §

Ennen kuin Valtion ydinjätehuoltorahasto siirtää ydinenergialain 52 a §:n 3 momentin mukaisesti varoja valtiovarastoon, niistä on erotettava rahaston hallinnon hoitamiseen tarvittavat varat.

104 §

Työ- ja elinkeinoministeriön on laadittava kolmen vuoden välein Valtion ydinjätehuoltorahastolle arvio jätehuoltovelvollisten vastuumääristä ja rahastotavoitteista seuraavilta viideltä vuodelta. Jätehuoltovelvollisen on toimitettava ministeriölle 88 §:n 2 momentissa tarkoitetun täydennyksen yhteydessä alustava arvio ydinjätehuollon kokonaiskustannuksista kunkin vuoden lopun tilanteessa ja kustannustasossa täydennyksessä käsiteltyä ajanjaksoa seuraavalta kahdelta vuodelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021. Sen 88 §:n 3 momentti sekä 102 ja 104 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 29.4.2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.