343/2021

Helsingissä 22.4.2021

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 8, 9 ja 16 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 ja 16 § asetuksessa 419/2020 ja 9 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 § asetuksessa 922/2020, seuraavasti:

8 §
Perustuen alueellinen enimmäismäärä

Tukiasetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustuen enimmäismäärä jaetaan alueellisesti 4 §:ssä tarkoitetuille tukialueille tukioikeuksien alueellisen kohdentumisen perusteella.

Vuosittaiset alueelliset enimmäismäärät ovat tukialueittain seuraavat:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
tukialue miljoonaa euroa
AB 134,20 135,42 131,83 131,88 132,03 132,03 129,78
C 132,60 133,80 130,26 130,30 130,45 130,45 128,23
9 §
Tukioikeuksien arvo

Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
tukialue euroa
AB 118,05 122,44 121,59 121,76 124,39 124,39 122,37
C 101,53 110,71 107,90 107,99 108,14 108,14 106,22
16 §
Viherryttämistuen alueellinen enimmäismäärä

Viherryttämistuen alueelliset enimmäismäärät ovat tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen tukialueittain seuraavat:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
tukialue miljoonaa euroa
AB 78,97 78,98 79,00 79,08 79,17 79,17 77,82
C 78,03 78,04 78,05 78,14 78,22 78,22 76,89
17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
tukialue euroa
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,13 75,20 74,00
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,37 65,40 64,30

19 §
Nuoren viljelijän tuen määrä

Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on yksi prosentti tukiasetuksen liitteessä II säädetystä vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä.

Nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen seuraava euromäärä hehtaarilta:

vuosi euroa
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,30
2018 54,00
2019 54,30
2020 82,00
2021 81,00

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2021.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan 19 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se oli tämän asetuksen voimaan tullessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 22.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.