333/2021

Helsingissä 15.4.2021

Ympäristöministeriön asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Uudenmaan maakunnan edustavien soiden, lintuvesien, vanhojen metsien, lehtojen sekä rannikko- ja saaristoluonnon eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi 2 §:ssä tarkoitetut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla asetuksen liitteissä 1–67 oleviin karttoihin:

1) Elfvikin metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19,6 hehtaaria, Espoon kaupungissa (liite 1);

2) Hällkärrin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,7 hehtaaria, Espoon kaupungissa (liite 2);

3) Tammimäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria, Espoon kaupungissa (liite 3);

4) Tattarinmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria, Espoon kaupungissa (liite 4);

5) Byön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,6 hehtaaria, Hangon kaupungissa (liite 5);

6) Kapellvikenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 59,1 hehtaaria, Helsingin kaupungissa (liite 6);

7) Vallisaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 80,6 hehtaaria, Helsingin kaupungissa (liite 7);

8) Ridasjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 94,4 hehtaaria, Hyvinkään kaupungissa (liite 8);

9) Viitalan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 13,4 hehtaaria, Hyvinkään kaupungissa (liite 9);

10) Bredsmossenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11,8 hehtaaria, Inkoon kunnassa (liite 10);

11) Kockelträsketin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 51,2 hehtaaria, Inkoon kunnassa (liite 11);

12) Långvassfjärdenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 51,3 hehtaaria, Inkoon kunnassa (liite 12);

13) Tuusulanjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25,0 hehtaaria, Järvenpään kaupungissa ja Tuusulan kunnassa (liitteet 13, 13a ja 13b);

14) Asemansuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,2 hehtaaria, Karkkilan kaupungissa (liite 14);

15) Haaviston luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 51,5 hehtaaria, Karkkilan kaupungissa (liitteet 15 ja 15a);

16) Korkeakosken luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1,0 hehtaaria, Karkkilan kaupungissa (liite 16);

17) Vaskijärven metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 93,4 hehtaaria, Karkkilan kaupungissa (liite 17);

18) Heparin rannan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,9 hehtaaria, Kirkkonummen kunnassa (liite 18);

19) Sundetin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,3 hehtaaria, Kirkkonummen kunnassa (liite 19);

20) Brännängbergetin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 13,8 hehtaaria, Lapinjärven kunnassa (liite 20);

21) Kalkkimäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 24,6 hehtaaria, Lohjan kaupungissa (liite 21);

22) Kiimamäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16,6 hehtaaria, Lohjan kaupungissa (liite 22);

23) Nummenkylän suon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria, Lohjan kaupungissa (liite 23);

24) Puujärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 80,9 hehtaaria, Lohjan kaupungissa (liite 24);

25) Pytbergin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 21,5 hehtaaria, Lohjan kaupungissa ja Siuntion kunnassa (liitteet 25, 25a ja 25b);

26) Saarilammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 51,6 hehtaaria, Lohjan kaupungissa (liite 26);

27) Hopomträskin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 36,1 hehtaaria, Loviisan kaupungissa (liite 27);

28) Lehtisen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 82,1 hehtaaria, Loviisan kaupungissa (liite 28);

29) Supinmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,0 hehtaaria, Myrskylän kunnassa (liite 29);

30) Kairassuon vanhan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9,9 hehtaaria, Mäntsälän kunnassa (liite 30);

31) Kallioniemien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15,6 hehtaaria, Mäntsälän kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa (liite 31);

32) Maitoisten metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 34,2 hehtaaria, Mäntsälän ja Hausjärven kunnissa (liite 32);

33) Mäntsälän Suurisuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,4 hehtaaria, Mäntsälän kunnassa (liite 33);

34) Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25,5 hehtaaria, Mäntsälän kunnassa (liite 34);

35) Peltolan vanhan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 91,5 hehtaaria, Mäntsälän kunnassa (liite 35);

36) Vähäjärvenkallioiden vanhan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 72,4 hehtaaria, Mäntsälän kunnassa (liite 36);

37) Kaanaan vanhan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16,8 hehtaaria, Nurmijärven kunnassa (liite 37);

38) Kiljavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 49,0 hehtaaria, Nurmijärven kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa (liite 38);

39) Kuppinummen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,8 hehtaaria, Nurmijärven kunnassa (liite 39);

40) Rientolan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 37,9 hehtaaria, Pornaisten kunnassa (liite 40);

41) Emäsalon soiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 73,8 hehtaaria, Porvoon kaupungissa (liite 41);

42) Hasselödalenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,7 hehtaaria, Porvoon kaupungissa (liite 42);

43) Porvoon Stormossenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 46,2 hehtaaria, Porvoon kaupungissa (liite 43);

44) Tungträsketin vanhan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 45,0 hehtaaria, Porvoon kaupungissa (liite 44);

45) Venunmetsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 45,7 hehtaaria, Pukkilan kunnassa (liite 45);

46) Bölsvikenin ja Stormossenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 68,1 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 46);

47) Dalkarön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 76,4 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 47);

48) Kristianslundin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9,3 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 48);

49) Landbofjärdenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 42,7 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 49);

50) Makubergenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25,0 hehtaaria, Raaseporin ja Lohjan kaupungeissa (liite 50);

51) Malmholmenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,1 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 51);

52) Persöfladanin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 39,2 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 52);

53) Stenkullan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25,6 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 53);

54) Stormossenin ja Degermossenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 56,3 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 54);

55) Varvarinsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 61,3 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa ja Inkoon kunnassa (liite 55);

56) Österfjärdenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25,6 hehtaaria, Raaseporin kaupungissa (liite 56);

57) Byträsketin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6,8 hehtaaria, Sipoon kunnassa (liite 57);

58) Grundträsketin alueen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,5 hehtaaria, Sipoon kunnassa (liite 58);

59) Löparösundin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,8 hehtaaria, Sipoon kunnassa (liite 59);

60) Ponun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria, Sipoon kunnassa (liite 60);

61) Kvarnbyn luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25,4 hehtaaria, Siuntion kunnassa (liite 61);

62) Lakiasuon ja Kurjen Suursuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 82,0 hehtaaria, Siuntion kunnassa (liite 62);

63) Torsgårdin metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 41,7 hehtaaria, Siuntion kunnassa (liite 63);

64) Keravanjokikanjonin lehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 53,7 hehtaaria, Tuusulan kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa (liite 64);

65) Honnonviidan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19,6 hehtaaria, Vihdin kunnassa (liite 65);

66) Konianvuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 86,6 hehtaaria, Vihdin kunnassa (liite 66);

67) Laukkamäen lehdon ja Puttisaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria, Vihdin kunnassa (liite 67).

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa tarkoitetuissa rauhoitussäännöksissä säädetään, sallittua on:

1) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustarpeita varten;

2) ratalaissa (110/2007) ja liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetuilla rautatien tai maantien suoja-alueilla tehtävät rautatien tai maantien käytön ja kunnossapidon sekä liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömät toimet;

3) Stormossenin ja Degermossenin luonnonsuojelualueella sijaitsevan tämän asetuksen voimaantullessa olemassa olevan vesi- tai viemäriputken ylläpitoon liittyvät toimenpiteet;

4) Landbofjärdenin luonnonsuojelualueeseen rajoittuvien rantatonttien tämän asetuksen voimaantullessa olemassa olevien laiturien ylläpitoon liittyvät toimet;

5) Kapellvikenin luonnonsuojelualueella sijaitsevan bussipysäkin käyttöön ja ylläpitoon liittyvät toimet;

6) Luonnonvarakeskuksen tarkkailukokeen suorittamiseen liittyvä alikasvoksen raivaus Brännängbergetin luonnonsuojelualueella;

7) sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden ja kunnallistekniikan sijoittaminen kulku-urien yhteyteen Vallisaaren luonnonsuojelualueella;

8) enintään viiden metrin levyisen uuden tien rakentaminen Vallisaaren luonnonsuojelualueen Kuninkaansaarella sijaitsevan osan läpi;

9) telemaston sekä sen laiteaseman ja välttämättömän huoltotien rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet Vallisaaren luonnonsuojelualueella;

10) laskeutusaltaiden ylläpitoon liittyvät toimenpiteet Heparin luonnonsuojelualueella;

11) olemassa olevan kaasun siirtoputkiston yllä- ja kunnossapito Keravanjokikanjonin lehdon, Sundetin ja Elfvikin metsän luonnonsuojelualueilla.

4 §
Liikkumisrajoitukset

Liikkuminen on kiellettyä seuraavilla alueilla, jollei kyse ole alueen hoidon tai tutkimuksen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin liittyvästä liikkumisesta:

1) sulan veden aikana Ridasjärven luonnonsuojelualueella;

2) 1 päivästä huhtikuuta 31 päivään heinäkuuta Kapellvikenin luonnonsuojelualueella liitteeseen 6 merkityllä alueella.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys saa jatkua 3 §:ssä säädetyn estämättä helmikuun 28 päivään 2022.

Helsingissä 15.4.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Korpi

Liitteet 1-67: YMa Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.