Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

267/2021

Helsingissä 31.3.2021

Valtiovarainministeriön asetus omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 8 luvun 7 b §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 234/2021:

1 §

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun 7 b §:n 4 momentissa säädetyn vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen osuus velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä lasketaan kaavalla ((1-X1/X2) x 8 prosenttia velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä, jossa X1 on 3,5 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun asetuksen (EU:n vakavaraisuusasetus) 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä ja X2 summa kokonaislisäpääomavaatimuksesta ja 18 prosenttia kyseisen artiklan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä. EU:n vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa tulee lisäksi huomioida mahdolliset asetuksen 72 b artiklan 3 kohdassa säädetyt vähennykset.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 31.3.2021

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Erityisasiantuntija
Antti Makkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.