227/2021

Helsingissä 26.3.2021

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 204 §:n 1 momentin 1 kohta ja 206 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 984/2018, sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 109 a § seuraavasti:

109 a §
Laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon pidentäminen

Niiden 109 §:ssä tarkoitettujen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten, joiden voimassaoloaika päättyy viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021, voimassaolo jatkuu ilman erillistä hakemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jona pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen voimassaolo päättyy.

204 §
Rautatielääkärin hyväksyminen

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy hakemuksesta rautatielääkärin enintään viideksi vuodeksi kuljettajien lääkärintarkastusten tekemistä ja liikennekelpoisuuden arviointia varten, jos:

1) hakija on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti laillistettu lääkäri ja saanut tehtävään soveltuvan erikoislääkärin oikeudet, eikä hänen oikeuksiaan toimia lääkärin ammatissa ole rajoitettu tavalla, joka rajoittaa toimimista rautatielääkärinä;


206 §
Merimieslääkärin hyväksyminen

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy hakemuksesta merimieslääkärin enintään viideksi vuodeksi laivaväen lääkärintarkastusten tekemistä ja liikennekelpoisuuden arviointia varten, jos:

1) hakija on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti laillistettu lääkäri ja saanut tehtävään soveltuvan erikoislääkärin oikeudet, eikä hänen oikeuksiaan toimia lääkärin ammatissa ole rajoitettu tavalla, joka rajoittaa toimimista merimieslääkärinä;Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021.

Lain 109 a § on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021. Mainittua pykälää sovelletaan sen voimassaoloaikana pidennettyihin siinä tarkoitettuihin pätevyyksiin ja sen nojalla myönnetyt pätevyyskirjat ja lisäpätevyystodistukset pysyvät voimassa niissä määrätyin ehdoin.

HE 10/2021
LiVM 5/2021
EV 16/2021

Helsingissä 26.3.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.